Vi är Kontaktnätet: Konsertsubventioner

Kontaktnätet gör 2023 en särskild satsning på stöd för att föreningar i samarbete med Kontaktnätet ska kunna arrangera konserter med musiker som verkar på professionell nivå.

Stöd till konserter
2023 har Kontaktnätet skapat ett eget format för konsertsubventioner för att stötta föreningar som vill arrangera konserter med musiker som verkar på professionell nivå. Som medlem i Kontaktnätet kan din förening få hjälp, nätverk och råd, men också ett direkt stöd för att arrangera en sådan konsert.

Stödet kan användas för att täcka kostnader som är direkt kopplade till konserten. Konserten kommer då arrangeras i samarbete med Kontaktnätet.
Max en konsertsubvention per förening.

Var med!
Kontakta oss och berätta mer om din förenings idé!

Vi stöttar er gärna med råd och annan hjälp även vid fler tillfällen!

Var med ännu mer!
Vill din förening synliggöra sitt arrangemang via Kontaktnätet? Kontakta oss här.

Vill din förening arrangera med ideella utövare? Läs mer här.

Vill din förening få stöd för att streama eller dokumentera en konsert? Läs mer här.

Arbetar din förening med och för barn och unga? Klarar föreningen MUCF:s krav för Årligt verksamhetsbidrag? Vill föreningen göra en satsning i samarbete med Kontaktnätet? Kontakt oss här!

_________________________
Kontaktnätet genomför denna satsning med egna medel.