Kongress

Kongressen är Kontaktnätets högsta beslutande organ. Det är här Kontaktnätets verksamhet och utveckling kommer att diskuteras, nya styrelser att väljas och mycket annat. Kontaktnätet håller kongress vartannat år hos en förening.

Här kommer du att kunna träffa engagerade föreningsmänniskor från hela landet, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och skapa nya samarbeten. Varje medlemsförening får sända upp till tre delegater, föreningens ombud, som har mandat från sin förening att prata och rösta på kongressen.

Vill din förening vara med och påverka? Se till att föreningen anmäler sig när kongressen utlyses!