Bli medlem i Kontaktnätet

Kontaktnätet välkomnar ideella kulturföreningar i hela landet att bli medlemmar! Som förening i Kontaktnätet blir ni medlemmar i ett rikstäckande nätverk och ni får även möjlighet att ta del av olika stöd och satsningar som sker. Det kostar ingenting att gå med i Kontaktnätet! Tvärtom kan ni få olika stöd och möjligheter. Läs gärna mer om vad vi erbjuder här.

Vad krävs?
Medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som är ideell och:

  • har minst tre fysiska personer som medlemmar.
  • har minst 60 % av medlemmarna i åldern 6-25 år. Utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar, dock högst 10 % av föreningens totala antal medlemmar och varje juridisk person får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade kraven.

Förening som ej fyller kraven för fullt medlemskap kan även vara delaktiga i nätverket och får då status observatörsmedlem i väntan på att föreningen förhoppningsvis kan fylla kraven för ett fullt medlemskap. Även som observatörsmedlem får ni ta del av många av Kontaktnätets olika erbjudanden och möjligheter.

Ansök om medlemskap i Kontaktnätet
Vi använder oss i första hand av det onlinebaserade medlemshanteringssystemet ebas, vilket också är kostnadsfritt att använda för er som föreningar för era medlemmar när ni är med i Kontaktnätet! Ni söker enkelt medlemskap i Kontaktnätet för er förening genom att klicka sen på denna länk: ebas.kontaktnatet.se/anslut

Ni kan också skicka in de handlingar vi kräver till oss och då hanterar vi er ansökan manuellt, vilket kan ta lite längre tid. Kontakta oss gärna om ni har behov av hjälp.

Välkomstbidrag till föreningar
Vi betalar ut ett Välkomstbidrag till den förening som valts in i Kontaktnätet och som inkommit med samtliga uppgifter som behövs för att föreningen kan räknas som bidragsgrundande medlemsförening. Ni måste då bland annat kunna redovisa att er förening har minst 3 fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar, och att minst 60% av totalt antal medlemmar är i denna ålder. Ni får ej heller tidigare varit medlemmar i Kontaktnätet.

År 2023 är Välkomstbidraget 2000 kr! Stödet betalas i normalfallet ut inom någon månad.

Information gällande Välkomstbidraget uppdateras årligen.

Årligt verksamhetsbidrag
För de föreningar som har minst 60% unga medlemmar och som inkommer med komplett och godkänd redovisning betalar Kontaktnätet varje år ut ett verksamhetsbidrag till föreningen. För föreningar som inte uppnår detta finns många andra stöd som Kontaktnätet kan erbjuda, läs mer här.

Formellt kring ert medlemskap i Kontaktnätet
Kongressen beslutar om inval och uteslutning av föreningar i Kontaktnätet. Mellan kongresserna beslutar Riksstyrelsen interimistiskt om inval, utträde och uteslutning av föreningar. Kontaktnätet värnar om demokrati och kulturverksamhet. Vi arbetar aktivt för ett inkluderande föreningsliv och ungas delaktighet. Observatörsmedlemmar i Kontaktnätet ska sträva efter att kunna bli fullvärdiga medlemmar. Medlemsförening som motarbetar Kontaktnätets syfte, målsättning eller bryter mot stadgar eller regler kan uteslutas ur organisationen.