Coronakrisen – information från kommuner

De flesta restriktionerna som införts för att minska smittspridningen i Sverige lyftes 9 februari 2022. Informationen som här presenteras är ej längre aktuell utan behålls för dess historiska värde.
Denna sida tillhör arkivet för Kontaktnätets tidigare sammanställning av information om coronavirusets påverkan på kulturlivet.


Detta är en undersida till http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Nedan finns information från landets kommuner*.
*=se längst ner på sidan för mer information om sidans innehåll.

Kommuner

 

A

Alingsås (uppdaterad 20200408)
https://www.alingsas.se/kommun-politik/stodpaket-till-alingsas-foreningsliv

Arboga (uppdaterad 20200408)
Frågor hänvisas till: mans.vonstedink@arboga.se (Måns von Stedink, föreningskonsulent)

Avesta (uppdaterad 20200408)
https://avesta.se/-/nyheter/barn-och-utbildning/kultur–och-fritidsforeningar-stottas-med-anledning-av-corronavirus/

Alvesta (uppdaterad 20200408)
https://www.alvesta.se/se–gora/Foreningar/

 

B

Berg (uppdaterad 20210226 – länk bruten – saknas)

Bjuv (uppdaterad 20210226 – länk bruten – saknas)

Boden (uppdaterad 20201109)
https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/information-till-foreningar-om-coronaviruset-covid-19

Borås (uppdaterad 20200420)
Frågor hänvisas till: kultur@boras.se

Botkyrka (uppdaterad 20201030)
https://www.botkyrka.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-studieforbund/atgarder-till-foreningslivet-under-coronavirusets-spridning

 

E

Eksjö (uppdaterad 20200416)
https://www.eksjo.se/kommun-och-politik/coronaviruset-covid-19/information-om-kultur-och-fritid

Eskilstuna (uppdaterad 20200414)
https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-bidrag/information-till-foreningar—om-coronaviruset-covid-19.html

Eslöv (uppdaterad 20200407)
https://eslov.se/nyheter/atgarder-for-att-starka-foretagens-likviditet-och-som-borjar-galla-direkt/ (information främst om näringsliv, men ideella föreningars förutsättningar vid avbokning av tider nämns också)
Frågor hänvisas till: lotta.pettersson2@eslov.se (Lotta Pettersson, kulturutvecklare)

 

F

Falköping (uppdaterad 20200430)
Hänvisar till https://www.facebook.com/kulturfalkoping/
samt
https://www.falkoping.se/karantankultur

Filipstad (uppdaterad 20200429)
https://www.filipstad.se/toppmeny/kommunochpolitik/trygghetochsakerhet/informationomcoronaviruset.4184.html

 

G

Gnesta (uppdaterad 20200407)
https://www.gnesta.se/kommunverksamhet/saarbetarvimed/informationmedanledningavcoronaviruset/faqcoronakulturfritidochforeningsverksamhet

Grästorp (uppdaterad 20200408)
https://www.grastorp.se/uppleva-och-gora/kulturhuset.html

Gävle (uppdaterad 20200407)
https://www.gavle.se/service-och-information/information-om-coronaviruset/kultur-och-fritid-coronaviruset/

Göteborg (uppdaterad 20200407 samt 20200414)
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturstod/aktuelltarkiv/aktuelltsida/49a[…] (vanliga frågor om kulturstöd)
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturstod/aktuelltarkiv/aktuelltsida/088[…] (information om projektstöd Pronto)
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/idrott-och-foreningsliv/[…] (information om idrott och föreningsliv)
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/allmanna-sammankomster/[…] (information om allmänna sammankomster med mera)

Götene (uppdaterad 20201030)
https://www.gotene.se/upplevaochgora/informationtillforeningarochkulturutovaremedanledningavcovid19.27710.html

 

H

Hallsberg (uppdaterad 20200408)
https://www.hallsberg.se/organisationochstyrning/nyheter/nyhetsarkiv/informationmedanledningavcoronavirusetcovid19.5.4b8d6b861708057362d962eb.html

Halmstad (uppdaterad 20200409)
https://www.halmstad.se/upplevagora/nyheterforupplevaochgora/nyheterforupplevagora/nyhanteringavkulturstodskaunderlattaforkulturaktorer.31872.html

Helsingborg (uppdaterad 20200409)
Frågor hänvisas till: Hilda.knafve@helsingborg.se (Hilda Knafve, kulturförvaltningen)

Huddinge (uppdaterad 20200407)
https://www.huddinge.se/coronaviruset/huddinges-arbete-med-coronaviruset/fritid-och-kultur/

Hässleholm (uppdaterad 20200407)
https://www.hassleholm.se/uppleva-och-gora/kultur/kultur-pa-tur.html (Tips på Corona-anpassade kulturupplevelser)

 

J

Järfälla (uppdaterad 20201109)
https://www.jarfalla.se/corona#Fritidochkultur

Jönköping (uppdaterad 20200414)
https://www.jonkoping.se/bildspel/bildspelitoppenpastartsida/dettainnehallervartstodpaket.4.f69eccf1709fff7c14abde.html

 

K

Kalmar (uppdaterad 20201109 – inaktuell)

Karlsborg (uppdaterad 20200429)
Hänvisar till skr.se

Karlshamn (uppdaterad 20200414)
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/sa-stottar-karlshamns-kommun-foreningslivet-med-anledning-av-coronaviruset/

Karlskrona (uppdaterad 20200409)
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/information-rad-och-riktlinjer-om-coronaviruset/ (längre ner på sidan finns information till kultur- och föreningsliv)

Karlstad (uppdaterad 20200414)
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/fragor-och-svar/kultur-och-fritid-faq-corona/

Katrineholm (uppdaterad 20200414)
https://www.katrineholm.se/kommun–demokrati/kris–sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/atgarder-till-foretagare-och-forening.html

Klippan (uppdaterad 20200414)
http://www.klippan.se/nyheterstartsida/covid19fragorochsvar.5.4524848d169f988a2705ea95.html (allmänt om Corona-krisen, finns lite information till lokala föreningslivet i en underrubrik)
Frågor hänvisas till: kultur.fritid@klippan.se

Kristianstad (uppdaterad 20200414)
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/coronavirus-covid-19/

Kristinehamn (uppdaterad 20200414)
Frågor hänvisas till: kultur@kristinehamn.se

Krokom (uppdaterad 20201030)
https://www.krokom.se/funktioner/viktig-information/2020-10-07-har-hittar-du-information-om-coronaviruset.html
samt
https://www.krokom.se/kultur-och-fritid/nyhetsarkiv/arkiv/2020-10-28-mojligt-att-ansoka-om-extra-foreningsstod.html (deadline 8 november)

Kumla (uppdaterad 20200414)
https://www.kumla.se/covid-19/kultur-och-fritid.html (information om anpassade aktiviteter, öppettider för verksamheter och dylikt)

Kävlinge (uppdaterad 20200430)
https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2020/coronavirusetspaverkanpaforeningslivet[…]
samt
https://kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/nyheter2020/informationmedanledningavcoronaviruscovid19[…]

 

L

Laholm (uppdaterad 20200420)
Frågor hänvisas till: jonas.heintz@laholm.se

Landskrona (uppdaterad 20200428)
https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/play/ (om deras satsning Landskrona Play)

Lidingö (uppdaterad 20200428)
https://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/aktuellt/nyhetsarkivomsorgochstod/arkivfornyheter/informationomcoronavirus.5.35[…]

Lidköping (uppdaterad 20200423)
https://lidkoping.se/2020/03/20/information-till-dig-som-foretagare-om-coronaviruset/ (information även relevant för föreningar)
Frågor hänvisas till: kajsa.forsell@lidkoping.se (Kajsa Forsell, chef bibliotek, konst och kultur)

Linköping (uppdaterad 20200416)
https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/kultur–och-idrottsrorelsen-far-stodpaket/

Ljungby (uppdaterad 20201109)
Frågor från kulturföreningar hänvisas till: emelie.s.olsson@ljungby.se

Luleå (uppdaterad 20200420)
https://www.lulea.se/corona/kultur-fritidsverksamhet.html

 

M

Malmö (uppdaterad 20200416)
https://malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Stod-till-kulturskapare/Om-kulturstod/Atgarder-inom-kulturstod-med-anledning-av-coronavirus-och-covid-19.html

Mellerud (uppdaterad 20200416)
https://www.mellerud.se/nyheter/aktuella-nyheter/stod-till-lokala-foreningslivet/

Motala (uppdaterad 20200427)
https://www.motala.se/nyheter/kommunen-infor-atgarder-till-foreningslivet/

Munkfors (uppdaterad 20200428)
https://www.munkfors.se/omsorg-och-hjalp/kris-och-sakerhet/coronaviruset/senaste-nytt-om-coronaviruset/

Mölndal (uppdaterad 20200512)
https://www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/kultur/kulturstod/stod-till-kulturaktorer-i-coronakrisen.html
samt
https://www.molndal.se/startsida/arkiv/nyheter/nyheter/2020-05-19-tillfalliga-kulturstipendier-i-coronakrisen.html

 

N

Nacka (uppdaterad 20200429)
https://www.nacka.se/uppleva–gora/projekt/kultur-och-fritidsverksamhet-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset-covid-19/

Norrköping (uppdaterad 20200427)
https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/information-for-dig-inom-foreningslivet.html

Nyköping (uppdaterad 20200427)
https://nykoping.se/kommun–politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus/information-till-foreningslivet

Nässjö (uppdaterad 20200429)
https://nassjo.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavirus/kulturhuset-pigalles-verksamhet.html (om kulturhuset Pigalles verksamhet)
även
https://nassjo.se/kommun-och-politik/covid-19-coronavirus/kulturskolans-verksamhet.html (om Kulturskolans verksamhet)
samt
https://nassjo.se/uppleva-och-gora/evenemang.html?from=2020-04-29&to=2020-06-29&view=image (om evenemang)

 

O

Olofström (uppdaterad 20201029)
https://olofstrom.se/corona#for-foretag-och-foreningar

Osby (uppdaterad 20200429)
https://www.osby.se/se–gora/foreningsliv.html

Oskarshamn (uppdaterad 20200511)
Hänvisar till  https://meltwater.pressify.io/publication/5eb26780a958300004342c8a/5cb82a1ecd889a100079b095?&sh
samt https://meltwater.pressify.io/publication/5e8d87a883ae0c0004cdc68c/5cb82a1ecd889a100079b095?&sh

Ovanåker (uppdaterad 20200427)
https://www.ovanaker.se/omkommunen/krisochsakerhet/informationomcoronaviruset/nyhetsarkivforcoronaviruset/okatstodtillforeningslivet.4847.html

 

P

Perstorp (uppdaterad 20200430)
Frågor hänvisas till: kfn@perstorp.se

Piteå (uppdaterad 20200429)
https://www.pitea.se/foreningsakuten

 

R

Ragunda (uppdaterad 20200429)
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet–kris/coronaviruset-covid-19.html

Ronneby (uppdaterad 20200427)
https://www.ronneby.se/uppleva–gora/foreningar.html

 

S

Sala (uppdaterad 20200505)
https://www.sala.se/selfservice/18957 (bidrag för verksamhet som påverkats av krisen)

Salem (uppdaterad 20200428)
https://www.salem.se/omsorg–hjalp/om-covid-19/insatser-till-stod-for-foreningar/

Sandviken (uppdaterad 20200429)
https://sandviken.se/kulturfritid/foreningsliv/fordigsomvillsokaforeningsstod/justeringavplaneradaktivitet (formulär för den som behöver ställa in eller justera ett evenemang som beviljats stöd)

Simrishamn (uppdaterad 20200428)
https://www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/bidrag-och-stod/ansokan-om-bidrag

Smedjebacken (uppdaterad 20200511)
https://www.smedjebacken.se/upplevagora/foreningar

Sollefteå (uppdaterad 20200429)
https://www.solleftea.se/omsorghjalp/informationcovid19.4.35[…]

Sollentuna (uppdaterad 20200427)
https://www.sollentuna.se/nyheter–press/nyhet-uppleva–gora/sollentuna-kommun-stottar-foreningslivet/

Solna (uppdaterad 20201030)
https://www.solna.se/om-solna-stad/trygghet-och-sakerhet/beredskap/information-om-covid-19

Stockholm (uppdaterad 20200427)
https://start.stockholm/aktuellt/sarskilda-insatser-for-det-fria-kulturlivet/

Strängnäs (uppdaterad 20200427)
https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-03-31-atgarder-for-att-underlatta-for-foreningslivet

Strömstad (uppdaterad 20200429)
http://stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendieransokan.4.380[…]

Sundsvall (uppdaterad 20201030)
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag-till-forening-2/bidragstyper/ (deadline 23 november)

Säter (uppdaterad 20200427)
https://www.sater.se/nyheter/lattnader-for-foreningar/

Söderhamn (uppdaterad 20200428)
https://www.soderhamn.se/sidor/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningshjalpen.html

 

T

Tibro (uppdaterad 20201030)
https://tibro.se/nyheter/2020/oktober2/ansokan-om-extra-stod/ (deadline 15 november)

Tidaholm (uppdaterad 20201027)
Hänvisar till skr.se

Tierp (uppdaterad 20200430)
https://www.tierp.se/kulturprogram (information om kulturprogram)

Tomelilla (uppdaterad 20200428)
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-trygghet/corona

Torsås (uppdaterad 20200505)
https://www.torsas.se/kommun-och-politik/press-och-informationsmaterial/information-om-corona-fran-forvaltningarna/

Tranås (uppdaterad 20200429)
https://www.tranas.se/arkiv/viktigt/samladinformationomcoronavirusetochcovid19/informationomevenemangochaktivitetertexbadbibliotekochidrottshallar.11098.html (information om verksamheter och evenemang)

Trelleborg (uppdaterad 20200429)
https://www.trelleborg.se/foreningsbidrag
samt
www.trelleborg.se/corona

Täby (uppdaterad 20201030)
https://www.taby.se/kampanjsidor/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-192/fritid-och-kultur—om-coronaviruset/
Frågor från föreningar i Täby hänvisas (20200505) till:
malin.andersson@taby.se (Malin Andersson, föreningsutvecklare)
samt
lina.browall@taby.se (Lina Browall, kulturchef)

 

U

Umeå (uppdaterad 20200422)
https://umea.se/4.5584af7e171052ac5f215c7.html

Upplands Väsby (uppdaterad 20200505)
https://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2020-04-22-foreningar-far-oforandrat-bidrag-under-2020.html

Uppsala (uppdaterad 20200428)
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-kulturverksamhet/#information-med-anledning-av-corona-covid-19

 

V

Vallentuna (uppdaterad 20200428)
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/nyheter-fritid-och-kultur/foreningslivet-och-coronaviruset-covid-19/

Vara (uppdaterad 20200428)
https://vara.se/kommun-och-politik/information-om-coronaviruset/for-foreningar/

Varberg (uppdaterad 20201203)
https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/anpassningavbidragsreglerforattstodjavarbergsforeningar.5.c6e23917184202907a219a.html (gäller 2020)
även
https://varberg.se/upplevagora/kultur/teaterochscener.4.12d3b98d13f7ba71e5acf.html (gäller 2020)
samt
https://varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/sastallerviomforattminskasmittspridning.5.48f1414d1757fa042a96f07c.html

Vindeln (uppdaterad 20200511)
https://www.vindeln.se/?id=15010

Vänersborg (uppdaterad 20200428)
https://www.vanersborg.se/omsorg–hjalp/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset-covid-19/coronakrisen-for-foreningar/kommunala-foreningslivsframjande-atgarder.html

Vännäs (uppdaterad 20201030)
https://vannas.se/?id=37298

Värnamo (uppdaterad 20200430)
https://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/kultur/stod-bidrag-och-stipendier.html

 

Å

Åre (uppdaterad 20200428)
https://are.se/corona/foreningar

Åtvidaberg (uppdaterad 20201109)
https://www.atvidaberg.se/omsorg-och-hjalp/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/till-foreningar
samt
https://www.atvidaberg.se/nyheter/uppleva-och-gora/2020-11-02-fri-avbokning-av-kommunens-anlaggningar

 

Ä

Ängelholm (uppdaterad 20201203)
https://www.engelholm.se/uppleva-och-gora/bidrag-stipendier-sponsring-och-priser/extra-foreningsstod-2020-med-hansyn-till-coronapandemin.html (deadline 14 december)
I övrigt (uppdaterad 20200429):
Hänvisar till skr.se, Kulturrådets krispaket samt verksamt.se

Älvkarleby (uppdaterad 20200505)
Frågor hänvisas till: kultur@alvkarleby.se

 

Ö

Öckerö (uppdaterad 20200428)
https://www.ockero.se/kommun-och-politik/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset-och-covid-19/fritid-och-kultur

Ödeshög (uppdaterad 20200430)
https://www.odeshog.se/kommunpolitik/[…]/kulturutovareundercovid19[…]

Örebro (uppdaterad 20200428)
https://www.orebro.se/kommun–politik/kris–sakerhet/krisberedskap/information-med-anledning-av-coronaviruset/information-med-anledning-av-coronaviruset—for-foreningslivet.html

Örkelljunga (uppdaterad 20200429)
https://www.orkelljunga.se/16/kommun-och-politik/sakerhet-och-beredskap/information-om-covid–19.html

Österåker (uppdaterad 20200428)
http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2020upplevagora/stodtilldetlokalaideellaforeningslivetmedanledningavcovid19.5.[…]

Östersund (uppdaterad 20200429)
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2020-04-06-15-miljoner-kronor-extra-i-foreningsstod.html

Östhammar (uppdaterad 20201030)
https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/sarskilt-stod-till-foreningslivet-2020/

Östra Göinge (uppdaterad 20200428)
https://www.ostragoinge.se/information-gallande-coronaviruset-covid-19/information-till-foreningar/

_____________________________________

Om denna sida

Denna information har Kontaktnätet samlat in genom en insats där vi själva eftersökt information från alla kommuner. Detta är alltså i första hand information som riktar sig till det lokala kulturlivets aktörer (samt föreningslivet, där kulturlivet omfattas) kring vilka åtgärder kommunen gör inom kulturområdet. I de fall vi inte hittat något har vi kontaktat kommunerna och efterfrågat huruvida sådan information finns. I och med den långa tidsperioden har vissa kommuner haft kortare tid på sig att hinna svara än andra.

Sidan uppdateras kontinuerligt veckovis men i nuläget har vi inte planerat att göra en ytterligare ansats med att aktivt uppsöka information – därför är det mycket möjligt att information tillkommit för kommuner sedan vårt insamlingstillfälle. Om din kommun har relevant information som vi inte ännu länkar till, kontakta oss gärna.