Coronakrisen – Information från regioner


Detta är en undersida till http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/

Uppdaterad 2020-05-26.

Vi har sökt information från regioner som handlar om kulturområdet. Har ni information/länkar att addera så kontakta oss gärna.

Regioner i bokstavsordning:

Region Blekinge (tillagd 20200320, uppdaterad 20200324)
https://regionblekinge.se/kultur-och-bildning/information-om-coronaviruset-covid-19.html 

Region Dalarna (tillagd 20200323)
https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/utdelade-projekt–eller-verksamhetsstod-fran-kultur-och-bildningsforvaltningen-aterkravs-ej/

Region Gotland (tillagd 20200408)
https://www.gotland.se/106621

Region Gävleborg (tillagd 20200320)
https://www.regiongavleborg.se/kultur/nyheter/installda-arrangemang/ (information om att arrangemang kan ställas in samt lista på vad som ställts in)
samt: https://www.regiongavleborg.se/nyheter/sa-paverkas-kulturen-av-covid-19/

Region Halland (tillagd 20200324)
https://www.regionhalland.se/nyheter/utokat-expresstod-och-andra-atgarder/

Region Jämtland Härjedalen (tillagd 20200320)
https://regionjh.se/kultur

Region Jönköping (tillagd 20200327)
https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=46945

Region Kalmar (tillagd 20200327)
https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/

Region Kronoberg (tillagd 20200327)
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/

Region Norrbotten (tillagd 20200320)
https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/
samt https://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Covid-19-paverkan-/

Region Skåne (tillagd 20200323)
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/information-med-anledning-av-covid-19/

Region Stockholm (tillagd 20200320)
https://kultur.sll.se/faq-kulturstod-corona

Region Sörmland (tillagd 20200526)
https://regionsormland.se/kultur/coronas-effekter-pa-kulturlivet/

Region Uppsala (tillagd 20200327)
https://www.regionuppsala.se/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Situationen-med-coronavirusets-spridning-paverkar-lanets-kulturliv/

Region Värmland (tillagd 20200320)
https://www.regionvarmland.se/kultur/coronaviruset-och-kulturen/

Region Västerbotten (tillagd 20200319)
https://www.regionvasterbotten.se/kultur/2020-03-19-information-om-bidrag-och-anslag-mot-bakgrund-av-covid-19-kulturenheten-region-vasterbotten
samt för filmprojekt (tillagd 20200324): http://filmivasterbotten.com/2020/03/med-anledning-av-coronaviruset/

Region Västernorrland (tillagd 20200327)
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/

Västra Götalandsregionen (tillagd 20200320)
https://www.vgregion.se/kultur/nyheter/nyheter-kultur/information-till-samarbetspartners-och-projektagare-med-stod-fran-kulturnamnden-med-anledning-av-coronavirusinfektion-covid-19/

Region Örebro (tillagd 20200408)
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/

Region Östergötland (tillagd 20200327)
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/regionala-insatser-med-anledning-av-covid-19/

Regioner som saknas:

Region Västmanland