Dags att rapportera 2018 års verksamhet!

Nu är det dags för Kontaktnätets anslutna föreningar att rapportera sin verksamhet! Kom ihåg att ni som är bidragsberättigade föreningar får ut ett lite större verksamhetsbidrag om ni rapporterar i god tid!
Läs mer här!