Kongress 2017

Kontaktnätets kongress kommer äga rum i maj 2017, Riksstyrelsen skall i januari besluta när och var kongressen kommer hållas.

Är din förening intresserad av att vara värdförening för kongressen, kontakta oss.