Kontaktnätet höjer verksamhetsbidraget!

Kontaktnätet höjer verksamhetsbidraget! Denna gång blir grundstödet till föreningarna hela 5000kr och till det tillkommer ett tillägg på 100kr för varje bidragsgrundande medlem utöver de tre första! Detta är möjligt tack vare det tillskott i krisen som kommit från MUCF till Kontaktnätet på samma sätt som till många andra förbund. Kontaktnätets riksstyrelse har valt att satsa på att stärka föreningarna så mycket vi bara kan och detta är en av flera insatser vi kan göra för att stärka ungas engagemang.

Detta gäller då våra bidragsgrunande medlemsföreningar, det vill säga de som har mer än 60% unga bland sina medlemmar med mera, läs mer om verksamhetsbidraget och vad det innebär här.