Ett krisstöd till Kontaktnätets föreningar

Många föreningar drabbas under Coronakrisen. Som riksorganisation gör Kontaktnätet ett flertal olika insatser för våra föreningar och ännu en i raden är en satsning på att försöka stötta och stärka föreningarna. Ni som är föreningar i Kontaktnätet kan nu enkelt söka ett stöd för att göra särskilda insatser för nya sätt för er att sprida kultur online under Coronakrisen och ni kan söka upp till 2000 kr för detta. Totalt avsätter Kontaktnätet upp till 40 tkr.

Läs mer och sök stödet här:
http://www.kontaktnatet.se/coronakrisstod-kontaktnatetforeningar/