Så fördelas de 500 miljonerna i krisstöd till kulturlivet


Redan 20 mars presenterade regeringen att de avsätter 500 miljoner i stöd till Kulturlivet. Lite över en månad senare presenterade regeringen nu den 24 april i en presskonferens (kl 12.30) hur de 500 miljonerna i stöd till kulturlivet som utlovats ska fördelas efter regeringens överenskommelse med C och L.

Kulturminister Amanda Lind höll i konferensen och Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) informerade om att även nu har antagits en ny statlig förordning, som även blivit godkänd av EU, som möjliggör krisstödet till kulturarrangörer och kulturaktörer. Christer Nylander informerade vidare att det blir det de kallar ”expertmyndigheterna” som sköter det praktiska mot bakgrund av principen om armlängds avstånd. Fördelningen av medlen kommer vara att 370 mkr går via Kulturrådet, 50 mkr via Filminstitutet, 70 mkr via Konstnärsnämnden och 10 mkr via Författarförbundet.

Kulturminister Amanda Lind underströk hur viktiga de konstnärliga uttrycken och kulturlivet är och att hon vet att kulturlivet drabbats hårt, att det som kan ha tagit decennier att bygga upp riskerar att lida stor och kanske permanent skada. Kulturministern menade att det är viktigt att de från kulturens sida tar ansvar för att bidra till att grundläggande strukturer för kulturlivet kan upprätthållas under den akuta fasen så att kulturlivet kan blomstra när krisen är över. En viktig del menade Kulturministern är att kulturskapare, föreningar, organisationer som redan arbetade inom tuffa villkor ges bättre möjligehter att ta sig igenom krisen.

Kulturministern pekade även på de andra reformer som också kommer kultursektorn till del. Detta inkludera bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, anstånd med betalning av skatt och moms, minskade hyreskostnader för vissa branscher, avskaffad karensavdrag och borttaget sjuklöneansvar, en enklare tillgång till a-kassa samt en möjlighet för egenföretagare att lägga sitt företag vilande mer än en gång, vilket är viktigt för att exempelvis egenföretagare ska kunna få a-kassa.

Cajsa Ravin, Generaldirektör på Kulturrådet sa att ”Under de senaste veckorna har Kulturrådet arbetat intensivt med att få en bild över kulturlivets förutsättningar just nu. Vi har fört samtal med de flesta branschorganisationer, med Sveriges Kommuner och Regioner och många av de regionala kulturdirektörerna runt om i Sverige för att få en bild av läget och förutsättningarna.” Cajsa Ravin informerade vidare att Kulturrådet ”Har förberett sig och har en organisation på plats för att sätta igång arbetet i princip omgående” samt att hon menade även på att de vet att det är bråttom och att ” ..få ut pengarna innan midsommar är särskilt angelläget”.

Cajsa Ravin informerade även om att Kulturrådet har fortsatt ordinarie verksamhet och löpande fördelning av bidrag till kulturlivet och att ”Vi har försökt vara tydliga i vår kommuikation att vi kommer inte kräva tillbaka pengar från bidragsmottagare som redan är utbetalade och beviljade” gällande de som nu inte kan genomföra sin verksamhet. De aktörerna ska i stället redogöra för hur de använder pengarna för att säkerställa att den kulturella infrastrukturen bevaras långsiktigt.

De 370 miljoner kronor som fördelas via Kulturrådet gäller inställda och uppskjutna evenemang och gäller intäktsbortfall och merkostnader. Som mest kan 10 mkr sökas av en aktör. Detaljer om ansökningarna är inte klara i skrivande stund men första ansökningsomgången öppnar 28 april. Mer information och detaljer finns på:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar, menar att detta krispaket är om än aningen sent så mycket välkommet. Han uttrycker dock oro för vilka stödet faktiskt kommer nå:
– Äntligen har kulturlivet fått dessa viktiga besked. Det kommer förhoppningsvis kunna rädda de som drabbats akut av krisen nu innan sommaren, men det är också viktigt att det skjuts till mer stöd för de som drabbas på andra sätt och mer långsiktigt. Nu blir det också upp till bevis för regeringen att detta stöd når ut till de som behöver det som mest. Många mindre arrangörer och aktörer, föreningar runtom i landet i glesbygd och inland behöver också nås av stöden, ha förutsättningar att söka dem. Redan innan krisen fanns stora klyftor i kulturlivet och nu i krisen är det viktigt att Kulturrådet som utsedd expertmyndighet också tar ett bredare ansvar än i sin ordinarie verksamhet och visar att det finns kunskap om kulturlivets hela ekosystem. Risken finns annars att många inte nås. Vi kommer att fortsattt bevaka detta från Kontaktnätets sida, säger Cristoffer.

Se hela presskonferensen med regeringen här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-om-krispaket-pa-500-miljoner-kronor-till-kulturen/
Kontaktnätets informationssida om Coronakrisen:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/