Så stöttar Sveriges kommuner kulturlivet i Coronakrisen!


Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar har gjort en kartläggning av hur landets kommuner arbetar under Coronakrisen. Kartläggningen har pågått i perioden 30 mars till 5 maj och fortsätter löpande. Syftet med kartläggningen har varit att få en riksomfattande överblick och samla information som vi kan nå ut med till våra föreningar och till kulturlivet i stort kring vad som gäller och vilka stöd som finns att få nu i kristider. Vi hoppas att informationen ska kunna hjälpa utsatta kulturaktörer och nå ut till många som kanske inte annars skulle ta del av den.

Bland annat kan vi se att av landets 290 kommuner har i dagsläget 38,6%, eller 112 kommuner, någon slags åtgärd rörande Coronakrisen och kultur/föreningslivet. Med åtgärder menar vi allt från antagna program med krisstöd till att de utreder frågan, hänvisar till kontaktpersoner eller dylikt. Vi ser stora variationer, från de som aktivt stöttar till mer reaktivt förhållningssätt med hänvisning till att de följer SKR men inte själva gör insatser. 61,4% eller 178 kommuner har inga åtgärder alls enligt vår kartläggning, då vi inte vid eftersökan funnit information eller fått svar.

Läs hela pressmeddelandet om kartläggningen här:
Pressinfo – Kontaktnätet – 2020 05 06