MAIS om Coronakrisen

Musikarrangörer i Samverkans medlemsförbund räknar med förluster på minst 28 miljoner kronor till följd av inställda konserter och evenemang. Detta endast fram till juni 2020. Förlusterna är ett resultat av uteblivna biljettintäkter i kombination med fasta och/eller redan avtalade kostnader. Uppskattningsvis 1700 konserter och evenemang måste ställas in under första halvåret. MAIS samlar musikarrangörer som driver en mängd olika verksamheter. Kontaktnätet är ett av dem. Läs mer:

http://www.mais.se/hart-slag-sveriges-ideella-musikarrangorer/