Nya restriktioner för event: max 50 personer!

Regeringen skärper reglerna, bild från DN.

Nu har regeringen infört nya restriktioner gällande evenemang och allmänna sammankomster. Den tidigare gränsen på 500 personer har nu ändrats till 50 personer och blir gällande från och med söndag 29 mars.

– Detta kommer ha stor inverkan på många verksamheter bland våra föreningar, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar.

Beslutet träder i kraft tillsvidare och det kommer också skapa en tuff situation för många som verkar i kultursektorn. Kontaktnätets medlemmar påverkas överlag stort av situationen och det är många som nu drabbas av inställda event och verksamheter samt i kölvattnet av det även svåra ekonomiska situationer. Samtidigt finns de som också under flera veckor varit osäkra på hur situationen kommer utvecklas och på vilka sätt verksamheter kan komma att påverkas eller inte.

– Vi välkomnar också beslutet, då det är tydligt och signalerar vad som nu gäller för kulturlivet, där många arrangörer i en period nu verkat i en gråzon om och hur arrangemang påverkas. Där har många av våra medlemmar också varit proaktiva och redan innan detta besked tagit tuffa beslut och ställt in evenemang, inte bara på grund av omständigheter utan då de som aktörer inte velat bidra till smittspridning i samhället. Vi upplever att alla vill göra insatser för att begränsa spridningen och ta kloka beslut, även om såklart konsekvenserna av besluten för vår sektor är enorma och ibland har katastrofala följder för verksamheterna. Det är en oerhört svår situation för alla, säger Cristoffer Rosédius.

Kontaktnätet har under en tid arbetat för att få en bättre bild av hur krisen påverkar förbundets medlemmar och nu med de nya restriktionerna kommer dessa att påverka ytterligare. Kontaktnätet arbetar löpande med att kommunicera till myndigheter och beslutsfattare i landet hur situationen påverkar förbundets verksamheter.

En annan viktig del av förbundets arbete är att fortsätta sprida kunskap och samlad information om situationen och hur det påverkar kulturlivets aktörer. Kontaktnätet har sedan 16 mars en särskild sida där vi samlar information som kan vara bra för kulturlivets aktörer:
http://www.kontaktnatet.se/coronaviruset/ 
Dela och sprid den gärna.