Regeringens krispaket till kultursektorn

Nu meddelar regeringen att de avsätter 500 miljoner till kulturlivet i ett “krispaket” som “gäller både små och stora aktörer och ska även kunna gå till frilansare inom kultursektorn. Statliga myndigheter ska inte omfattas av stödet”, enligt DN.

Kontaktnätet välkomnar beskedet om en första mer omfattande åtgärd för kulturlivets aktörer men vi är också väldigt försiktiga med hurra-ropen innan vi ser hur åtgärderna utformas och vilka de når.

Amanda Lind säger i ett uttalande i DN även att “– Nu ska vi titta på detaljerna för hur det här ska fördelas. Det är viktigt att de myndigheter som är vana att fördela ut stöd inom kulturen och idrotten och känner verksamheterna också kan se till att de här pengarna går till dem som bäst behöver det i det här läget.”

Vad Kontaktnätet erfar är det ofta så att de myndigheter som fördelar stödet till kultursektorn har traditionellt fördelat väldigt begränsade medel till det ideella kulturlivets aktörer och Kontaktnätet och många andra aktörer har genom åren försökt att påverka detta för att få mer inkluderande kulturliv och kulturpolitik.

Amanda Lind säger i DN: “– Detta stöd har vi sagt ska gå till föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare runt om i landet. De drabbas hårt av coronavirusets effekter. Sen är vi medvetna om att de statliga institutionerna som Dramaten, Operan och de statliga museerna, också har en väldigt svår situation nu men där får vi återkomma.”

– Vi håller tummarna för att de åtgärder som nu görs också når alla kulturföreningar och även omfattar mindre kulturföreningar, exempelvis de som verkar i glesbygd och inland, där begränsningen med 500 personer per event inte har varit det som slår hårdast, eller ens varit problemet, säger Cristoffer Rosédius, ordförande för Kontaktnätet.

Artikeln i DN:
https://www.dn.se/kultur-noje/krispaket-pa-1-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott/

Kontaktnätet om Corona-viruset
http://www.kontaktnatet.se/kontaktnatets-foreningar-paverkas-av-coronakrisen/