Light up: Ett initiativ för unga

Light up var ett projekt som genomfördes i perioden 2020-2023. Projektet är nu avslutat. Erfarenheterna från projektet kommer ligga till grund för framtida satsningar.

Om Light up
Light up genomfördes i Västerbottens län av Kontaktnätet Region Norra Norrland.

”Syftet med projektet är att underlätta för unga att engagera sig i föreningsliv, antingen genom att gå med i en befintlig förening eller genom att starta en ny, helt egen förening. Det finns tyvärr en del trösklar att ta sig över för att ta sig in i föreningslivet – därför behövs det vägledning, råd och stöd från andra som själva tagit sig över trösklarna. ”

Light up genomfördes i Västerbotten med stöd från Region Västerbotten.

Kontaktnätet Region Norra Norrland verkar inom både Norrbotten och Västerbotten.