Riksstyrelsen

Riksstyrelsen väljs på kongressen och ansvarar för den löpande verksamheten.
För närvarande består Kontaktnätets riksstyrelse av:

 • Fredrik Åslund, ordförande
  Kontakt: ordf@kontaktnatet.se
 • Theresa Bystedt, ledamot
 • Niklas Karlsson, ledamot
 • Ottilia Persson, ledamot
 • Martin Sundin, ledamot
 • Alex Olofsson, suppleant
 • Eleonora Nordström, suppleant

Revisorer
Kontaktnäts lekmannarevisorer:

 • Rikard Åberg
 • Patrik Sundberg, revisorsuppleant

Kontaktnätet anlitar även godkänd revisor från PWC.

Valberedning
Kontaktnätets valberedning:

 • Johan Piribauer
 • Linn Kårelind
 • Gustav Runsten