Kongress

Kongressen är Kontaktnätets högsta beslutande organ. Det är här Kontaktnätets verksamhet och utveckling kommer att diskuteras, nya styrelser att väljas och mycket annat. Kontaktnätet håller kongress vartannat år hos en värdförening.

Här träffar du engagerade föreningsmänniskor från hela landet, knyter nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar nya samarbeten. Varje medlemsförening får sända upp till tre delegater, föreningens ombud, som har mandat från sin förening att företräda sin förening och rösta på kongressen.

Vill din förening vara med och påverka? Se till att föreningen anmäler sig när kongressen utlyses!

Nästa kongress infaller 2025.