Utlåsningseffekten

Rapportens huvudämne är riksorganisationernas utmaningar i förhållande till den offentliga stödgivningen inom kulturområdet. Läsare kan ta del av sammanställningar av CAKO-stödet (Bidrag till Centrala Amatörkulturorganisationer) i perioden 2021-2024, Verksamhetsbidrag till musikarrangörer i perioden 2016-2024 och en mer djuplodande analys av stödens fördelning i perioden 2019-2024.

Ladda ner och ta del av rapporten:
Utlåsningseffekten – del 1 – Stöden till kulturlivets riksorganisationer över tid.

Avsändare till rapporten är Kontaktnätet i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur.