Folk och kultur 2023 Breddat deltagande

Fredag 10 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Breddat deltagande – för vem och hur?

Om programpunkten:
Rapporten Kulturlivets fortlevnad pekade på hur kultursamverkansmodellens svårtillgänglighet för det fria och ideellt organiserade kulturlivet utgör ett problem för breddat deltagande i kulturlivet. Nu pågår en statlig utredning av kultursamverkansmodellen där breddat deltagande är ett ledord – men vad är det egentligen som avses och hur kan de kulturpolitiska strukturerna leda till ett bredare deltagande?

Välkommen till ett samtal om breddat deltagande – vad det innebär, hur det kan uppnås, vem som kan realisera det och vilka resurser som behövs.

Tid: 10 februari 14.00-15.00

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Medverkande: Amanda Lind (ordf. riksdagens kulturutskott, Mp), Lawen Redar (kulturpolitisk talesperson S), Erik Palm (Verksamhetsledare MAIS – Musikarrangörer i Samverkan), Malin Weijmer (Myndigheten för kulturanalys), Max Horttanainen (ordf. Sverok), Robert Uitto (regional kulturpolitiker, ordf. och vd Länsteatrarna i Sverige), Hasse Lindgren (Konstnärsnämnden), Anna Ryborg (ordf. Ax – Kulturorganisationer i samverkan), Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Kulturföraktet

Torsdag 9 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Kulturföraktet – Folk och elitkultur.

Om Programpunkten:
Finkultur och fulkultur, vad handlar det egentligen om? Kulturellt kapital, verkshöjd och konstnärlig kvalitet, vem som utövar och tar del av innehållet eller vem som arrangerar med vilka resurser?

Välkommen till ett samtal om genre, synsätt på kultur, hierarkier och maktordningar där organisationer inom olika genrer och konstnärliga uttryck möts för att diskutera frågorna.

Tid: 9 februari 12.45-13.45

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

Medverkande: Susanna Dahlberg (vd Riksteatern), Peter Eriksson (ordf. Sweden Festivals), Theresa Bystedt (Kontaktnätet, Pipeline), Louise Nordgren (Svensk Jazz) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).

Folk och kultur 2023 Rockin’ in the free world

Onsdag 8 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Rockin’ in the free world – pop och rock i kulturpolitiken.

Om Programpunkten:
Pop och rock, eller ”populärmusik” som det också ofta kallas, är ett område som består av mängder av olika genrer. Begreppets betydelse varierar dessutom stort beroende på i vilket sammanhang det används och vem som använder det. Inom kulturpolitiken används ”Pop och rock” ofta på ett sätt som omges av såväl okunskap som missuppfattningar av många olika slag, vilket naturligtvis har stora effekter på kulturlivets förutsättningar att arbeta med och inom genrerna.

Så hur ser förutsättningarna för området ”Pop och rock” och dess genrer egentligen ut? När det vare sig finns ett kulturpolitiskt erkännande inom offentliga strukturer eller kommersiell bärkraft, undantaget för ett snävt fåtal genrer och utövare, så återstår bara det fria och ideellt organiserade kulturlivet som möjliggörare för genrerna. Finns det en kulturpolitisk vilja att skapa förutsättningarna för mångfalden som finns i genrerna?

Välkommen till en föreläsning om förutsättningarna för samhällets tredje sektor att kunna stötta och möjliggöra arrangemang med såväl ideella som professionella utövare inom genrerna.

Tid: 8 februari 16.45-17.30

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna.

Medverkande: Kontaktnätet.