Folk och kultur 2023 Breddat deltagande

Fredag 10 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Breddat deltagande – för vem och hur?

Om programpunkten:
Rapporten Kulturlivets fortlevnad pekade på hur kultursamverkansmodellens svårtillgänglighet för det fria och ideellt organiserade kulturlivet utgör ett problem för breddat deltagande i kulturlivet. Nu pågår en statlig utredning av kultursamverkansmodellen där breddat deltagande är ett ledord – men vad är det egentligen som avses och hur kan de kulturpolitiska strukturerna leda till ett bredare deltagande?

Välkommen till ett samtal om breddat deltagande – vad det innebär, hur det kan uppnås, vem som kan realisera det och vilka resurser som behövs.

Tid: 10 februari 14.00-15.00

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

Medverkande: Amanda Lind (ordf. riksdagens kulturutskott, Mp), Lawen Redar (kulturpolitisk talesperson S), Erik Palm (Verksamhetsledare MAIS – Musikarrangörer i Samverkan), Malin Weijmer (Myndigheten för kulturanalys), Max Horttanainen (ordf. Sverok), Robert Uitto (regional kulturpolitiker, ordf. och vd Länsteatrarna i Sverige), Hasse Lindgren (Konstnärsnämnden), Anna Ryborg (ordf. Ax – Kulturorganisationer i samverkan), Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).