Folk och kultur 2023 Kulturföraktet

Torsdag 9 februari arrangerar Kontaktnätet programpunkten Kulturföraktet – Folk och elitkultur.

Om Programpunkten:
Finkultur och fulkultur, vad handlar det egentligen om? Kulturellt kapital, verkshöjd och konstnärlig kvalitet, vem som utövar och tar del av innehållet eller vem som arrangerar med vilka resurser?

Välkommen till ett samtal om genre, synsätt på kultur, hierarkier och maktordningar där organisationer inom olika genrer och konstnärliga uttryck möts för att diskutera frågorna.

Tid: 9 februari 12.45-13.45

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

Medverkande: Susanna Dahlberg (vd Riksteatern), Peter Eriksson (ordf. Sweden Festivals), Theresa Bystedt (Kontaktnätet, Pipeline), Louise Nordgren (Svensk Jazz) och Jesper Westermark (Kontaktnätet).